گوشی لمسی طرح

فروش گوشی لمسی طرح اصلی ارزان

11% 10% 2.2% 11%
9.7% 9.3% 8.8% 9.7%
6.2% 6.2% 6.5% 11.8%
11.8% 11.8% 11.4% 6.2%
6.2% 8.1% 10% 6.2%
10% 4.4%

1
بعدی صفحه 1 از 1 قبلی

فروش گوشی لمسی طرح اصلی ارزان در طرح ها و برند های مختلف آیفون و سامسونگ و ...