گوشی دکمه ای شرکتی برند اصلی

انواع گوشی دکمه ای شرکتی برند اصلی ، گوشی کاجیتل، گوشی cxtel ، گوشی آلکاتل ، گوشی shoosh ،گوشی ارد(orod)

6.2% 3.3% 4.8% 9.5%
9.5% 10% 6.2% 6.2%
6.1% 11.1% 10% 20%
8.3% 8.6% 5.3% 11.4%
3.8% 8% 5.8% 16.7%
14% 15.7% 15.7% 5%
7.7% 8% 8.6% 9.1%
14.3% 13.8% 9.1% 16.7%
16.7% 3.8% 11.3% 3.8%
12.5% 7.8% 6.7% 6.7%
26.7% 14.3% 17.8% 11.9%
9.6% 5% 4.2% 10%
16.7% 10.9% 17.8% 10.4%
20% 26.7% 20% 15.2%

3 2 1
بعدی صفحه 1 از 3 قبلی

گوشی دکمه ای شرکتی برند اصلی

خرید انواع گوش های دکمه ای اصلی در فروشگاه انلاین تهراج. گوشی دکمه ای اصلی هنوزم پر طرفدار و پر مصرف و با توجه قیمت بسیار مناسب این گوشی و همچنین مقاومت ، سادگی کار و امکانات بی نظیر انها باعث شد تا فروشگاه تهراج اقدام به تهیه و فروش آنها در سطح کشور نماید. 

انواع برندهایی که در این صفحه مشاهده مینمایید همه برند های اصلی و شرکتی معتببر هستند