گوشی لمسی طرح

فروش گوشی لمسی طرح اصلی ارزان

11% 10% 6.7% 11%
9.7% 9.3% 8.8% 9.7%
7.7% 6.2% 6.2% 9.7%
11.8% 11.8% 11.8% 11.4%
6.2% 6.2% 8.1% 10%
6.2% 10% 4.4% 7.4%

1
بعدی صفحه 1 از 1 قبلی

فروش گوشی لمسی طرح اصلی ارزان در طرح ها و برند های مختلف آیفون و سامسونگ و ...